Pozvání na pouť do Černovíra

Nezařazeno ~ 16. září 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Poutní svatováclavská bohoslužba

 

 Pros za nás Boha i Syna jeho, Ducha svatého, Kyrie eleison“

   Středa 28.září 2016 v 15 hod

 ve sboru Prokopa Holého v Olomouci-Černovíře

za účasti vojenského kaplana mjr. Davida Tomčíka (vojen. policie Praha). Krojovaný průvod za doprovodu  dechovky Naše kapela v čele se svatým Václavem na živém koni                                                                      

                        Přijďte s námi oslavit významný den křesťanských dějin našeho národa.

                               Po bohoslužbě následuje uctění památky obětí světových válek.

   *

                                          Bude pamatováno i na drobné pohoštění pro poutníky.

                                             Srdečně zve Rada starších NO CČSH v Olomouci.

Varhanní recitál Martina Látala

Srdečně zveme všechny zájemce na varhanní recitál Martina Látala v neděli 11. 9. 2016 od 16:00 v našem sboru. Podrobnější informace najdete na plakátku.

Srpen 2016

Husův sbor slaví 90 let od svého otevření

Nezařazeno ~ 15. srpna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

"Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají stavitelé.     (Žalm 127,1)

Děkovná Fráňa Šén: Husův sbor před dokončením (léto 1926)bohoslužba k 90. výročí od otevření Husova sboru v Olomouci

Neděle 11. září LP 2016 v 10 h.

za účasti bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty a bratra biskupa olomouckého MUDr. Rudolfa Göbela

v průběhu bohoslužby bude hrát k oslavě Boží smyčcový kvartet

Po bohoslužbě jste srdečně zváni na pohoštění.

Fráňa Šén: Husův sbor před dokončením (léto 1926)

Rozhlasové bohoslužby

V neděli 21. srpna bude bohoslužby z našeho sboru opět živě přenášet český rozhlas Vltava. Můžete si nás proto nejen naladit na svých rozhlasových přijímačích, ale ještě lépe, přijít podpořit svým zpěvem a modlitbami živou liturgii. Upozorňujeme, že s ohledem na rozvržení rozhlasového programu bude tato bohoslužba mimořádně začínat již v 9.00 hodin!!!! 

Červenec 2016

POZVÁNÍ NA PROHLÍDKU VARHAN HUSOVA SBORU

Srdečně zveme zájemce o historii a varhanní hudbu na komentovanou prohlídku varhan našeho kostela s krátkou historií o sboru i kostele a jeho stavbě. Začátky prohlídek v 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00 a 17:00 (případně dle dohody na telefonu +420 723 854 256) VIZ. PLAKÁT